VERSIE #1, 15 JUNI 2020

Privacybeleid


Wij,Earl Vermersch FR.6639076594 Route d’Uxem 2315 59380 Warhem, hierna Patatshop.be, zijn begaan met de privacy en de bescherming van gegevens van alle gebruikers van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’.  Dit privacybeleid, hierna ‘Privacybeleid’ is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens als natuurlijke persoon via onze Diensten en geldt voor alle potentiële, huidige en voormalige gebruikers. Het is niet van toepassing op de verwerking van anonieme of bedrijfsgegevens. 


De handelaar bij wie je een product bestelt of die je contacteert kunnen jouw persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de onderstaande doeleinden. De contactgegevens van de aangesloten handelaar vind je terug via zijn profiel.


• Voor de uitvoering van jouw bestellingen aan hen;
• Voor het antwoorden op jouw verzoeken aan hen;
• Voor marketing.

Daarnaast kan Patatshop.be jouw persoonsgegevens ook verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:


• Voor de veiligheid en optimalisatie van de Diensten;
• Om jouw account te beheren en de Diensten uit te voeren;
• Voor het antwoorden van jouw verzoeken aan Patatshop.be;
• Voor onderzoek en statistiek;
• Voor marketing.

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de wet, kan je als gebruiker van onze Diensten de volgende rechten uitoefenen:


• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op gegevenswissing
• Recht op beperking van verwerking
• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
• Recht op terugtrekken van toestemming
• Recht op bezwaar


De persoon die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking. Sommige van de bovenstaande rechten kan je uitoefenen via jouw accountinstellingen (indien je dergelijk account hebt). Je kan de aangesloten handelaars steeds contacteren op het adres vermeld in hun account en je kan Patatshop.be steeds contacteren op het adres vermeld bovenaan het  Privacybeleid. Voor de volledigheid informeren wij je dat, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Van zodra wij ons Privacybeleid wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via
onze Diensten. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van het Privacybeleid te lezen.
Als je meer wilt weten over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Diensten, kan je hieronder bijkomende informatie vinden.


1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, en waarom?
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een voornaam, naam, adres, locatie, emailadres, (mobiel) telefoonnummer … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te
gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Je kan jouw gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren via jouw accountinstellingen. Je kan er ook email- en nieuwsbriefvoorkeuren beheren. Patatshop.be kan deze gegevens gebruiken voor
doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en het Cookiebeleid. Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

De handelaars bij wie je een product bestelt of die je contacteert kunnen jouw
persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:
1) Voor de uitvoering van jouw bestellingen aan hen, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf.
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres), gegevens over de bestelling (tijdstip bestelling, inhoud bestelling, type bestelling, oorsprong, betaalmethode, bedrag bestelling) en financiële identificatiegegevens (rekeninghouder, kaartnummer, betaalmethode, bankrekeningnummer) worden verwerkt om de bestelling correct uit te voeren en op het juiste moment aan de juiste persoon aan te
bieden en om de terugbetaling van een eventuele waarborg correct uit te voeren. In geval van problemen omtrent de bestelling, kunnen de gegevens gebruikt worden om de eindgebruiker te contacteren, maar dit enkel in het kader van de klantenservice en probleemoplossing.
2) Voor het antwoorden op jouw verzoeken aan hen, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Als je de handelaar rechtstreeks contacteert via de gegevens op zijn profiel, worden jouw
identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer) verwerkt op  basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf om jouw aanvraag te kunnen beantwoorden.
3) Voor marketing, op basis van gerechtvaardigde belangen.
De handelaars met wie je ooit in contact bent geweest kunnen jou op de hoogte houden over hun producten en diensten en deze van hun partners via post of telefoon, op basis van gerechtvaardigde belangen. De handelaars bij wie je ooit een bestelling hebt geplaatst kunnen jou op de hoogte houden over hun gelijkaardige producten en diensten via e-mail, op basis van gerechtvaardigde
belangen. In geval van e-mailcampagnes verstuurd via de nieuwsbrieffunctie op onze Diensten, kan je je als gebruiker uitschrijven via jouw accountinstellingen.
De gerechtvaardigde belangen zijn dat het belangrijk is dat de aangesloten handelaars hun (potentiële) klanten op de hoogte houden over de producten en diensten die hen kunnen interesseren. Deze verwerking kan het samenstellen van een profiel inhouden. Deze profilering heeft geen effect op jou, behalve in de mate dat het kan leiden tot een verbetering van de klantervaring en gepersonaliseerde aanbiedingen, wat voordelig is voor jou. De verstrekking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinde is niet strikt noodzakelijk en
kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder). In geval van e-mailcampagnes verstuurd via de nieuwsbrieffunctie op onze Diensten, kan je je als gebruiker uitschrijven via jouw accountinstellingen. De contactgegevens van de aangesloten handelaar vind je terug via zijn profiel. De aangesloten handelaar is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten en dient als
een goede huisvader te handelen. Patatshop.be treedt hier enkel op als verwerker.

Patatshop.be kan jouw persoonsgegevens daarnaast zelf ook verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:
1) Voor de veiligheid en optimalisatie van de Diensten, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Elektronische identificatiegegevens (IP adres, cookies, HTML5-storage) en informatie
betreffende jouw toestel (type, browser, besturingssysteem, app versie, …) worden verwerkt voor de veiligheid van onze Diensten, om fraude tegen te gaan, om jouw surfervaring te verbeteren en om onze Diensten te optimaliseren. Indien de verwerking echter niet noodzakelijk is om uitdrukkelijk door jou gevraagde diensten te leveren, zullen wij jouw toestemming vragen.
Patatshop.be kan ook gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Patatshop.be geeft echter geen persoonsgegevens door aan Google (Hoe Google gegevens verzamelt kan je hier vinden). Door deze gegevens te analyseren, komt Patatshop.be te weten hoe haar Diensten gebruikt worden en kan
Patatshop.be deze verbeteren.
Meer info over het gebruik van cookies kan je vinden in ons Cookiebeleid.
2) Om jouw account te beheren en de Diensten uit te voeren, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer)
worden verwerkt op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Deze gegevens maken het mogelijk om een account aan te maken en de dienstverlening mogelijk te maken. De contactgegevens worden bovendien enkel gebruikt in het kader van klantenservice en probleemoplossing.
Elektronische lokalisatiegegevens (GPS) worden verwerkt indien je gebruikmaakt van de functie om de zoekresultaten te sorteren op afstand. Deze gegevens zijn nodig om de functie op jouw vraag te laten werken.
3) Voor het antwoorden van jouw verzoeken aan Patatshop.be, op basis van de
contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Als je een Patatshop.be contactformulier invult, worden jouw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf om jouw aanvraag te kunnen
beantwoorden. 
4) Voor onderzoek en statistiek, op basis van gerechtvaardigde belangen.
Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek, met name om marktanalyses te doen, om jou tevredenheid als aangesloten handelaar en/of als eindgebruiker op te volgen en om onze Diensten te verbeteren. Wij zijn van mening dat onderzoek en statistiek kunnen leiden tot verbetering van onze Diensten en innovatie, hetgeen jou en de gemeenschap in het algemeen ten goede komt. Deze verwerking kan het samenstellen van een profiel inhouden. Deze profilering heeft geen effect op jou, behalve in de mate dat het kan leiden tot eventuele gepersonaliseerde tevredenheidsonderzoeken en verbeteringen van onze Diensten, wat voordelig is voor jou. De verstrekking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinde is niet strikt noodzakelijk
en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder). Wij verwerken jouw gegevens ook tot geanonimiseerde statistieken die wij bezorgen aan
verbonden vennootschappen. Dit verschaft hen een algemeen en geaggregeerd beeld over de werking en het gebruik van onze Diensten.
5) Voor marketing, op basis van gerechtvaardigde belangen. Als je een account hebt bij ons, kunnen wij jou op de hoogte houden via post en telefoon over
onze producten en diensten en deze van onze partners op basis van gerechtvaardigde belangen. Als je een account hebt bij ons, kunnen wij jou ook op de hoogte houden via elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail) over de Diensten en over onze gelijkaardige producten en diensten op basis van gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen zijn dat het belangrijk is om jou, als aangesloten handelaar  en/of eindgebruiker, op de hoogte te houden over producten en diensten die jou kunnen interesseren.
Als je daartoe specifiek jouw toestemming hebt gegeven, kunnen wij jou ook op de hoogte houden via elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail) over producten en diensten van onze partners. Deze verwerking voor marketing kan het samenstellen van een profiel inhouden. Deze profilering heeft geen effect op jou, behalve in de mate dat het kan leiden tot een verbetering van de klantervaring en gepersonaliseerde aanbiedingen, wat een voordeel voor jou is. De verstrekking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder)


2) Andere
Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze Diensten hebt overtreden of indien wij ons Privacybeleid wensen te handhaven.
In geval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Patatshop.be behoudt Patatshop.be het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derden over te dragen.


3. Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?
Patatshop.be zal jouw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij hetoplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden. Na de minimumperiode worden jouw gegevens geanonimiseerd en bijgehouden voor rapporteringsdoeleinden. Geanonimiseerde gegevens kunnen niet leiden
naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Bij het vaststellen van fraude.


4. Hoe worden mijn gegevens beveiligd en bewaard?
Patatshop.be erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Patatshop.be gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen. Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doen de aangesloten handelaar en Patatshop.be dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en volgt Patatshop.be de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.


5. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?
Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.


6. Wat zijn mijn rechten?
Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën
van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens. Recht op rectificatie:
Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via de accountinstellingen. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.

Recht op gegevenswissing:
Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk onze Diensten te gebruiken. 

Recht op beperking van verwerking:
In de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen onze Diensten beperkt is, worden jouw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met jouw toetemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, word je steeds door ons op de hoogte gesteld voordat de
beperking van de verwerking wordt opgeheven.


Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming:
Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van jouw account.

Recht op bezwaar:
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dat is momenteel mogelijk door een opt-out uit te voeren bij de
gewenste aangesloten handelaar via jouw accountinstellingen. Je hebt ook het recht eenklacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsauthoriteit.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan je account. De verwerkingsverantwoordelijke heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer de verwerkingsverantwoordelijke je aanvraag heeft
ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren. Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit
Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Gent. Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien de verwerkingsverantwoordelijke niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien zijn antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).